e-BL e-ÖĞRENME Programı

e-BL e-ÖĞRENİM programı iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm, girişimci kadın girişimcilere mentorluk verecek sanat mentorlarını hedeflemektedir. Bu bölüm temel olarak sanat mentorlarına geleceğin girişimci kadın CHME'lerini nasıl hazırlayacaklarına dair metodolojileri öğretmeyi amaçlamaktadır. menteeler, gelecekteki ev ve el işi temelli iş yaratmaları için, geleceğin girişimci kadın CHME - mentee'lerine kendi işlerini kurarken mentorluk yapmayı/desteklemeyi öğrenecek ve konsolidasyon ve büyüme stratejileri geliştirmeleri için mentorluk desteği verecekler. Böylece sanat mentorları, mentorluk desteği ile start-up kadınları bu konularda bilgilendirecek donanıma sahip olacaklar.

e-Eğitim Programının ikinci bölümü, evden üretip satabilecekleri ve mentorluk desteğini etkin bir şekilde alabilecekleri el işi üretimleri alanlarında e-Eğitim alan girişimci kadın CHME'leri hedeflemektedir.

[D] Simple Questions Thread

Please post your questions here instead of creating a new thread. Encourage...

21.May.2023


Reminder: Use the report button and read the rules!

submitted by /u/MTGTraner [link] [comments]

24.Mar.2023


Bizi nasıl buldunuz?

GPT-4 + Stable-Diffusion = ?: Enhancing Prompt Understanding of Text-to-Image Diffusion Models with Large Language Models

TL;DR : Text Prompt -> LLM -> Intermediate Representation (such as an image...

23.May.2023


Interactive Fleet Learning

Figure 1: “Interactive Fleet Learning” (IFL) refers to robot fleets in...

06.Nis.2023